Aylar: Haziran 2017

How to enable the PDO driver for sqlite3 in php?(Php’de Pdo bağlantısı çalışmıyor.)

Sqlite3 veritabı kullanıyorsanız ve aşağıdaki kodunuz apache sunucunuzda bir(php sayfanızda)çıktı üretmediyse aşağıdaki adımları yapın ve tekrar deneyin. $db = new PDO(’sqlite:mydatabase.db’); $result = $db->query(’SELECT * FROM MyTable’); foreach ($result as $row) {     echo ‘Example content: ‘ . $row[’column1’];

Etiketler: , , , , , , , ,

Find ve Xargs ile dosya içinde arama yapma

aşağıdaki komut bulunduğum dizinde conf uzantılı dosyaları arayıp xargs ile dosya içinde http geçen dosyaları verecektir. find . -name “*.conf” | xargs grep “http” yada grep -irn “turkiye” /var/test/smsx/

Top