Regex ile Bir Dizideki Gsm Numaralarını Alma

Örnek Senaryo’da bir dizideki sadece Gsm numaralarını almak istiyoruz. Php’de preg_match ve regex kullanarak sadece gsm numaralarını alabiliriz bunun için aşağıdaki gibi bir program yazılabilir regex ifadeleri geliştirilebilir online olarak regex denemek isterseniz regex101.com yararlanılabilinir.

<?php

$metin=array('05343835435','02122223645','05453856945','4440333');

foreach($metin as $xe){
    if(!preg_match('/^05.*/',$xe)){
        continue;
        }else{
            echo $xe.'<br>';
            }
   
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı aşağıdaki gibidir.

05343835435
05453856945